Διανομή

Διανομή

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ

Η Οινοποιία Κοτρότσος δραστηριοποιείται σε αρκετά σημεία της Eλλάδας ενώ παράλληλα αναπτύσσεται δυναμικά, εξάγοντας τα προϊόντα της σε αρκετές χώρες του εξωτερικού όπως είναι η Γερμανία, η Αγγλία και οι ΗΠΑ.